Dotació del premi
 

La dotació econòmica del premi és de 600 euros.

Per poder gaudir d'aquesta dotació econòmica caldrà  que el guanyador o la guanyadora faci una presentació oral del treball en el Quinzè Congrés Català  d'Intel·ligència Artificial CCIA-2012.

Es publicarà una descripció resumida dels treballs guanyadors en el butlletí de l'Associació Catalana d'Intel.ligència Artificial.

Accèssits
 

Els accèssits no tenen dotació econòmica. A les persones a les que se'ls hi concedeixi un accèssit se'ls hi lliurarà  un diploma.