Documentació
 

Els candidats i les candidates, per optar al premi, han de presentar la següent documentació:

  1. Dades personals: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica de contacte

  2. Resum del treball

  3. Memòria del Projecte Final de Carrera, només amb el nom de l'estudiant (en format pdf)

La documentació es lliurarà  electrònicament, a partir del 2 de juliol; i fins el 22 de juliol; emprant el sistema easy chair; disponible en aquesta pàgina web.